طراحی فیلتر شنی

حل یک مثال صنعتی در طراحی فیلتر شنی

در طراحی و انتخاب یک فیلتر شنی، معمولا نکات مختلفی را باید در نظر گرفت. فیلترهای شنی عضو جدا نشدنی تصفیه خانه های استخرها و تصفیه خانه های بزرگ آب هستند. لذا طراحی و انتخاب این نوع فیلترها بسیار حائز اهمیت است. در طراحی فیلتر شنی باید یک سری از نکات را در نظر گرفت. در این مقاله سعی شده است تا طراحی یک فیلتر شنی قدم به قدم به مخاطبان آموزش داده شود تا مخاطبان به بهترین شکل بتوانند فیلترهای مورد نظر خود را طراحی کنند.
از جمله داده هایی که باید در طراحی فیلتر شنی در نظر گرفت، اول داشتن مقدار دبی عبوری از فیلتر شنی در سیکل کارکرد است. سیکل کارکرد یعنی اینکه در چه مدت زمانی قرار است چه مقدار آب از یک فیلتر عبور کند. اطلاعات این مساله به شرح جزئیات در ذیل آورده شده است.

لینک مستقیم مقاله
  • کل آبی که قرار است که فیلتر شود با احتساب 30 دقیقه بک واش به میزان 2 درصد:

    total water rate = 37 m3/hr × (24/(24-0.5))×1.02