پمپ و الکتروموتور

بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی
بدون نظر پمپ و الکتروموتور, طراحی تجهیزات
بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی یکی از تجهیزات ضروری مورد استفاد در بسیار از ساختمان ها است و طبق مقررات استفاده از آن برای سیستم های آتشنشانی الزامی است. بوستر پمپ آبرسانی با استفاده از سیستم دور متغیر آب مورد نیاز مصرف کننده های یک ساختمان را تامین می کند ...
ادامه مطلب