تجهیزات شیمیایی

سوخت ، سوخت رسانی و احتراق
1398/04/19 بدون نظر تجهیزات شیمیایی, تجهیزات موتورخانه
سوخت ، سوخت رسانی و احتراق سوخت ، سوخت رسانی و احتراق ، از جمله مهمترین مباحث در زمینه تاسیسات موتورخانه است. انتخاب مشعل مناسب بر مبنای سوخت و هم چنین تامین سوخت مصرفی از جمله مسائل مهم موتورخانه است. در موتورخانه گرمایشی ، برای گرمایش روغن یا آب ...
ادامه مطلب
پلنت بازیابی بخار الکل
1398/03/05 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی
پلنت بازیابی پلنت الکل پلنت بازیابی الکل پایلوت پلنت بازیابی الکل با استفاده از پلنت های کندانس برای بازیابی الکل های غیرقابل مهار در صنعت با استفاده از تکنولوژی های نو و فناوری های طراحی شده برای بازیابی بیشتر از 70 درصد الکل مهار نشده در صنایع مختلف به ...
ادامه مطلب
ست آپ آزمایشگاهی
1398/03/05 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی
تولید در اندازه پایلوت چیست؟ ست آپ آزمایشگاهی : مطالعه پایلوت، پروژه پایلوت یا آزمایش پایلوت یک مقیاس کوچک اولیه برای مطالعه ی راهبردی یک فرآیند است تا امکانپذیری، زمان، هزینه، مشکلات احتمالی و اندازه موثر مشخص شود تا اندازه نمونه مورد نظر مشخص گردد و طراحی مورد نظر ...
ادامه مطلب
کوره الکتریکی
1398/03/05 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی, راکتور
کوره الکتریکی تیوبلار کوره الکتریکی : کوره های شکست برقی که به کوره های پیرولیز نیز شناخته می شوند تشکیل شده از یک کوره با توان حرارتی برقی است که دمای آن تا 1100 درجه سانتیگراد متغیر است. این کوره ها که برای کرکینگ الفین ها، یا شکست هیدروکربن ...
ادامه مطلب
ابزار دقیق و کنترل راکتور
1398/02/29 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی, راکتور
ضرورت اندازه گیری و کنترل ابزار دقیق کنترل راکتور : به طور کلی واحدهای شیمیایی شامل تجهیزات فرایندی مختلفی هستند که بوسیله خطوط لوله که در انها مواد شیمیایی جریان دارند، به یکدیگر متصل شده اند. برای انکه این واحد ها در شرایط مناسب عملیاتی کار کنند، باید پرامتر ...
ادامه مطلب
راکتور غذایی
1398/02/29 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی, راکتور
طراحی و ساخت راکتور غذایی راکتور غذایی (chemical reactor) دستگاهی است که در آن واکنشهای شیمیایی  از قبیل تبدیل، ترکیب و یا تجزیه به منظور تولید ماده مورد نظر صورت می گیرد. واکنش های سوختن برای تولید انرژی جزو راکتورها محسوب نمی شود. در یک واحد صنایع شیمیایی بر ...
ادامه مطلب
راکتور دارویی
1398/02/29 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی, راکتور
راکتور شیمیایی (chemical reactor) دستگاهی است که در آن واکنشهای شیمیایی  از قبیل تبدیل، ترکیب و یا تجزیه به منظور تولید ماده مورد نظر صورت می گیرد . واکنش های سوختن برای تولید انرژی جزو راکتورها محسوب نمی شود. در یک واحد صنایع شیمیایی بر روی مواد خام تغییرات ...
ادامه مطلب
بیوراکتور شیمیایی
1398/02/29 بدون نظر تجهیزات شیمیایی, راکتور
راکتور شیمیایی (chemical reactor) دستگاهی است که در آن واکنشهای شیمیایی  از قبیل تبدیل، ترکیب و یا تجزیه به منظور تولید ماده مورد نظر صورت می گیرد . واکنش های سوختن برای تولید انرژی جزو راکتورها محسوب نمی شود. در یک واحد صنایع شیمیایی بر روی مواد خام تغییرات ...
ادامه مطلب
راکتور شیمیایی
1398/02/28 بدون نظر تجهیزات شیمیایی, راکتور, راکتور
راکتور شیمیایی راکتور شیمیایی (chemical reactor) دستگاهی که در آن واکنش‌های شیمیایی صورت میگیرد. از قبیل تبدیل، ترکیب و یا تجزیه به منظور تولید ماده مطلوب. واکنش های سوختن برای تولید انرژی جزو راکتورها محسوب نمی شود. کلیات راکتور شیمیایی در یک واحد صنایع پتروشیمی بر روی مواد خام ...
ادامه مطلب