تصفیه خانه

دستگاه گندزدایی کلر گازی
1398/02/11 بدون نظر بلاگ, تصفیه خانه, دستگاه گندزدایی آب
دستگاه گندزدای الکترولیز نمک دستگاه گندزدایی آب چیست؟ گندزدایی آب به معنی حذف، غیرفعال سازی و یا کشتن میکروارگانیسم‌های پاتوژنیک است. میکروارگانیسم‌ها در نتیجه ازببن بردن رشد و تولید غیر فعال یا نابود می شوند. زمانی که میکروارگانیسم ها از آب آشامیدنی حدف نشده اند، استفاده از آب آشامیدنی ...
ادامه مطلب
دستگاه گندزدایی کلر مایع
1398/02/11 بدون نظر دستگاه گندزدایی آب
دستگاه گندزدای الکترولیز نمک دستگاه گندزدایی آب چیست؟ گندزدایی آب به معنی حذف، غیرفعال سازی و یا کشتن میکروارگانیسم‌های پاتوژنیک است. میکروارگانیسم‌ها در نتیجه ازببن بردن رشد و تولید غیر فعال یا نابود می شوند. زمانی که میکروارگانیسم ها از آب آشامیدنی حدف نشده اند، استفاده از آب آشامیدنی ...
ادامه مطلب
دستگاه گندزدایی الکترولیز آب نمک
1398/02/07 بدون نظر تصفیه خانه, دستگاه گندزدایی آب
دستگاه گندزدای الکترولیز نمک دستگاه گندزدایی آب چیست؟ گندزدایی آب به معنی حذف، غیرفعال سازی و یا کشتن میکروارگانیسم‌های پاتوژنیک است. میکروارگانیسم‌ها در نتیجه ازببن بردن رشد و تولید غیر فعال یا نابود می شوند. زمانی که میکروارگانیسم ها از آب آشامیدنی حدف نشده اند، استفاده از آب آشامیدنی ...
ادامه مطلب
سختی گیر رزینی
1398/01/26 بدون نظر تصفیه خانه, سختی گیر
سختی گیر رزینی سختی گیر رزینی : استفاده از سختی گیر رزینی روشی است که به طور متداول برای حذف سختی آب استفاده می‌شود، سختی گیر رزینی که به طور رایج به صورت استوانه ای ساخته می‌شود. رزین های مورد استفاده ذر سختی گیر رزینی از نوع تعویض یونی ...
ادامه مطلب
فیلتر شنی
1398/01/26 1 نظر تصفیه خانه, فیلتر شنی
ساخت و فروش فیلتر شنی ساخت و فروش فیلتر شنی 02166314461 ، فروش فیلتر شنی ها گالوانیزه، اپوکسی و FRP (اف ار پی)، فیلتر شنی استخر، فیلتر شنی کشاورزی، لیست قیمت فیلتر شنی، استاندارد و ابعاد فیلتر شنی، فیلتر شنی چیست، طراحی فیلتر شنی، ساخت انواع فیلتر شنی استاندارد ...
ادامه مطلب