دیگ چدنی

دیگ چدنی موتورخانه
1394/03/02 بدون نظر دیگ چدنی
دیگ چدنی چیست؟ دیگ چدنی موتورخانه این دیگ ها از قطعاتی به نام پره تشکیل می یابند که میتوان آنها را جداگانه به محل موتورخانه حمل نموده در آنجا توسط یک وسیله ارتباطی به نام بوشن یا مغزی روی هم جمع و آب بندی کرد. هر دیگ چدنی دارای ...
ادامه مطلب