سرویس و نگهداری مشعل

مشعل بخش بسیار مهمی از یک مجموعه تاسیسات گرمایشی را تشکیل می دهد که در ۳ نوع گازسوز , گازوئیل سوز و  دوگانه سوز تولید می گردد. سرویس و نگهداری مشعل یک بخش مجزا می باشد که باید به موقع و به درستی انجام شود تا از راندمان کاری دستگاه های محموعه ما کاسته نشود.

سرویس و نگهداری به موقع می تواند عمر دستگاه را بالا ببرد و کیفیت را در کارکرد دستگاه افزایش دهد.سرویس و نگهداری مشعل در مراکز صنعتی بسیار مهم است و باید در بازه های کوتاه انجام شود.

ابتدا مراحل سرویس در مشعل های گازوئيل سوز را بررسی می نماییم سپس مشعل های گازی.

سرویس و نگهداری مشعل های گازوئيل سوز
تنظيم شعله ‌پخش کن و الکترودهاى جرقه

براى تنظيم شعله پخش کن، يعنى تثبيت شعله و تضمين بهترين شرايط اختلاط گازوئيل با هوا و در نتيجه احتراق کامل، بايستى مهرهٔ قفل تنظيم را شل کنيد تا امکان حرکت مجموعهٔ شعله پخش کن در امتداد محور مشعل به وجود آيد. بعد از اين کار، با پيچاندن مهرهٔ تنظيم شعله، مجموعهٔ شعله پخش کن، در امتداد محور مشعل به جلو و عقب رانده مى شود.

اين عمل را تا زمانى ادامه دهيد که شعلهٔ ايجاد شده به صورت کامل و به رنگ زرد خوش رنگ درآيد. پس از تنظيم شعله، با سفت کردن مهره قفل تنظيم به روى بدنه مشعل، مجموعه شعله پخش کن به صورت ثابت در محل مورد نظر باقى مى ماند.

 

تنظيم شعله پخش کن و الکترودهاى جرقه
تنظيم شعله
پخش کن و الکترودهاى جرقه

 

مراجل اجرای تنظيم شعله پخش کن و الکترودهاى جرقه به صورت زیر می باشد شما می توانید طبق مراحل زیر عمل کنید :

مراحل اجرای تنظیم
 • با قطع فيوز تابلوى برق، مشعل را در حالت خاموش قرار دهيد.
 • با آچار آلن مناسب درِ مشعل را باز کنيد
 • لاستيک واير الکترود را از الکترود جرقه بيرون بکشید.
 • مهرهٔ مغزى ارتباطى بين شير برقى و مشعل را با استفاده ازدو آچار تخت مناسب باز کنيد.
 • مهره قفل تنظیم را با آچار مناسب شل کنید.
 • مجموعهٔ الکترودها، لولهٔ گازوئيل، نازل و شعله پخش کن را از محل خود خارج کنيد.
 • جهت تنظیم بست نگهدارنده الکترود ها را شل نمایید.
 • پیچ گلویی شعله پخش کن را شل نمایید.
 • شعله پخش کن را تنظیم نمایید و اتصالات و تجهیزات را دوباره ببندید تا بحالت اولیه باز گردد.

شما میتوانید بلبرینگ الکترو موتور را ظبق مراحل زیر سرویس نمایید و بازرسی کنید و در در صورت نیاز تعویض کنید:

تعویض بلبرینگ الکترو موتور
 • کليد اصلى برق مشعل را به حالت خاموش برگردانيد.
 • رله حرارتی را از روی پایه آن باز نمایید.
 • سیم های مربوط به الکترو موتور را از روی رله باز نمایید.
 • پیچ های نگهدارنده الکتروموتور را باز نمایید.
 • الکترو موتور را از روی بدنه مشعل باز نمایید. با باز شدن الکترو موتور بخش هایی مثل ونتیلاتور و کوپلینگ نیز آزاد می شود.
 • توجه شود در هنگام باز کردن پروانه دمنده به آن فشار وارد نشود زیرا توسط کارخانه بالانس شده است.
 • در این بخش نوبت به کاور بلبرینگ ها می رسد. کاور را باز نمایید.
 • پیچ هایی که در امتداد بدنه الکترو موتور است را باز نمایید تا نگهدارنده بلبرینگ ها آزاد شود.
 • با سروته کردن الکتروموتور و وارد آوردن يک ضربهٔ مناسب به آن، شفت به همراه بلبرينگ ها از داخل الکتروموتور خارج مى شود.
 • فولی کش می تواند شما را در بیرون کشیدن بلبرینگ ها کمک کند.
 • در صورت خراب بودن بلبرینگ ها توجه شود همراه با تعویض بلبرینگ باید بلبرینگ توسط یک بوش مخصوص تا محل مورد نظر جا زده شود.
 • پس از جا زدن بلبرينگ نو، تمام پيچ ها و قطعات باز شده را به ترتيب ببنديد. در هنگام جا زدن الکتروموتور در داخل بدنهٔ مشعل، از جا افتادن صحيح کوپلينگ پمپ گازوئيل مطمئن شويد.
 • پس از نصب و روش نمودن دستگاه جریان را به وسیله آمپر متر انبری با جریان نامی مشعل مقایسه نمایید.
سرویس قسمت سوخت رسانی مشعل
 • فیوز مربوط به مشعل را قطع نمایید.
 • شیر فلکه گازوئیل را ببندید.
 • صافی مسیر گازوئیل را باز نمایید و تمیز کنید و در صورت نیاز تعویض کنید.
 • صافى داخل پمپ گازوئيل (ورودى پمپ) را با باز کردن درپوش پمپ، که معمولاً به وسيلهٔ چند عدد پيچ آلن خور  بسته است، بيرون آوريد.
 • پس از شست و شوى کامل با گازوئيل و تميز کردن، آن را داخل پمپ قرار دهيد وپيچ هاى مربوط را ببنديد.
 • نازل را باز کنید و صافی آن را تمیز نمائيد.
 • تمامی بخش های باز شده را به حالت اولیه باز گردانید.
کنترل کارکرد مشعل به طور صحیح
 • روى چشم الکترونيک را بپوشانيد و مشعل را روشن کنيد؛ رله باید ری استارت کند.
 • چشم الکترونيک را در مقابل يک منبع نورانى قرار دهيد و مشعل را روشن کنيد؛ رله باید ری استارت کند.
 • موقعى که مشعل در حال کار عادى است روى چشم الکترونيک را بپوشانيد.ترانس جرقه شروع به کار مى کند و سيکل راه اندازى مشعل شروع مى شود. پس از خاتمه زمان ایمنی که حداکثر ۱۰ ثانیه می باشد رله باید ری استارت نماید.
 • اگر رله ری استارت کند، پس از گذشت ۴۰ ثانيه، دستگاه آمادهٔ راه اندازى مجدد مى شود.
عیب یابی مشعل های گازوییل سوز
عیبعلت احتمالیطریقه رفع عیب
کليد مشعل را مى زنيم، مشعل شروع به کار
نمى کند.
مدار برقى اشکال دارد.
 •  فيوز مدار سوخته است؛ بايد تعويض شود.
 •  کليد تابلو معيوب است؛ تعويض شود.
 •  آکوستات قطع است؛ درجهٔ تنظيم آن را کنترل کنيد.
 •  سيم کشى مدار قطع است؛ محلّ قطع شده رابيابيد و رفع عيب کنيد.
 •  رله و يا پايهٔ رله عيب دارد؛ آن را رفع عيب و يا تعويض کنيد.
کليد مشعل را مى زنيم، موتور مشعل شروع
به کار مى کند، جرقه هم مى زند ولى مشعل
روشن نمى شود.
 •  سوخت تمام شده است.
 •  شير برقى خراب است.
 •  مدار سوخت بسته است.
 •  مدار سوخت هوا دارد.
 •  پمپ گازوئيل کار نمى کند.
 •  رله به شير برقى فرمان نمى دهد.
 •  براى تهيهٔ سوخت اقدام شود.
 • از شير برقى رفع عيب شود.
 •  کليهٔ قسمت هاى مدار شامل شيرها، فيلتر و غيره بازديد شود.
 •  مدار، رفع عيب و هواگيرى شود.
 •  کوپلينگ موتور مشعل معيوب است؛ بايد تعويض شود.
 •  رله يا پايهٔ رله را بررسى و آن را رفع عيب يا تعويض نماييد.
کليد مشعل را مى زنيم، موتور مشعل شروع
به کار مى کند. سوخت هم به داخل ديگ پاشيده
مى شود ولى روشن نمى شود.
 •  بين الکترودها جرقه نمى زند.
 •  محل جرقه زدن نسبت به نازل تنظيم نيست.
 • فشار هواى مشعل زياد است.
 •  فاصلهٔ الکترودها تنظيم نيست؛ فاصله را تنظيم  کنید.
 •  ترانس جرقه معيوب است، آن را تعويض کنيد.
 •  سيم هاى رابط بين ترانس و الکترودها قطعى دارد؛ رفع عيب کنيد.
 • يکى از الکترودها اتصال بدنه دارد و الکترود
 • ديگر درمحلى غير از محل اصلى با بدنه جرقه مى زند.
 •  محل جرقه زدن نسبت به سوخت تنظيم نيست، آن را تنظيم کنيد.
 • دريچهٔ هواى مشعل را تنظيم کنيد.
کليد مشعل را مى زنيم، موتور شروع به کار
مى کند، سوخت به داخل ديگ هدايت مى شود.
جرقه هم ايجاد مى شود ولى دستگاه روشن
نمى شود.
 •  سوخت به طور صحيح پودر نمى شود.
 •  محل جرقه زدن نسبت به نازل تنظيم نيست.
 • فشار تغذيهٔ سوخت به نازل کم است. به وسيلهٔ پيچ تنظيم فشار، ميزان فشار و ميزان سوخت را تنظيم کنيد.
 •  محل جرقه زدن نسبت به سوخت تنظيم نيست، آن را تنظيم کنيد.
مشعل روشن مى شود و بلافاصله خاموش
مى گردد.
 •  چشم الکترونيک کثيف و يا معيوب است.
 •  طريقهٔ اشتعال صحيح نيست.
 •  کنترل رله معيوب است.
 • خازن الکتروموتور ضعيف شده است.
 •  مدار سوخت، هوا و يا آب دارد.
 • چشم الکترونيک را تميز و يا تعويض کنيد.
 •  فشار سوخت و يا ميزان هوا تنظيم نيست، بايد تنظيم شود.
 •  کنترل رله تعويض شود.
 •  خازن بايد تعويض شود.
 •  مدار، بايد رفع عيب و هواگيرى گردد.
کليد مشعل را مى زنيم. مشعل روشن مى شود
ولى مدتى بعد شعله پر دود شده و پس زده يا
خاموش مى شود.
 • مجراى عبور گازهاى ناشى از احتراق (دود) گرفته شده است.
 •  کانال دودکش مسدود است.
 •  ديگ را تميز کنيد.
 •  دودکش را باز و آن را رفع عيب کنيد.
سرویس و نگهداری مشعل های گازسوز
 تنطیم مشعل گازسوز
 • کليد اصلى برق ورودى به مشعل را قطع کنيد.
 • با يک آچار مناسب درِ مشعل را باز کنيد.
 • مهره ماسوره يا مهرهٔ لولهٔ ورود گاز به داخل مشعل را باز کنيد.
 • دو عدد پيچ نگه دارندهٔ لولهٔ گاز را که بعد از شير برقى در بدنهٔ مشعل قرار دارد شل کنيد.
 • مجموعهٔ لولهٔ گاز، الکترود جرقه و الکترود يون شبکهٔ احتراق را بيرون آوريد.
 • پيچ روى بست الکترود جرقه و الکترود يون را شل کنيد.
 • فاصلهٔ ميان الکترود جرقه و شبکهٔ احتراق و يا فاصلهٔ ميان دو الکترود جرقه از هم در مدل هاى ديگر را حداقل ۳ ميلى متر تنظيم کنيد.
 • دقت کنيد که فاصلهٔ ميان الکترودهاى جرقه (از نقاط فلزى قسمت هاى ديگر مشعل) به اندازه اى باشد که امکان جرقه زدن بين الکترود و اين قسمت هاى فلزى وجود نداشته باشد. اين فاصله ها بايد حداقل ۳ ميلى متر باشد.
 • مجموعه را در محل خود ببنديد.
 • به وسيلهٔ بادامک تنظيم شعله  مجموعهٔ شبکهٔ احتراق را، با جلو و عقب بردن، تنظيم کنيد.
 • پس از تنظيم شعله، پيچ قفل کننده را سفت کنيد.
 • به وسيلهٔ آمپرمتر انبرى، با قراردادن يکى ازسيم هاى تغذيه در داخل قسمت انبر ، ميزان جريان عبورى را با اطلاعات دستگاه مقایسه نمایید.

 

تنظيم مشعل گازسوز
تنظيم مشعل گازسوز

 

شير برقى مشعل گازسوز
 • تنظيم شير براى زمان باز شدن کامل آن.
 • تنظيم شير براى مقدار جريان گاز.
تنظیم شیر برقی مشعل
تنظیم شیر برقی مشعل
 • شير دستى گاز ورودى به مشعل را به حالت باز قرار دهید.
 • فشار گاز را روی ۵ میلی بار تنظیم نمایید.
 • با استفاده از آب و صابون از عدم نشتی مطمئن شوید.
 • پس از مطمئن شدن از عدم نشتی درپوش شیر را باز کنید.
 • به وسیله در پوش , زمان باز شدن کامل شیر را تنظیم نمایید.
 • براى تنظيم شير برقى جهت عبور جريان گاز به ميزان
  مورد نياز (که بستگى به نوع محفظهٔ احتراق و ميزان هواى احتراق دارد) بايد پيچ قفل کننده را به وسيلهٔ پيچ گوشتى شل کنيد.
 • میزان گاز عبوری را با چرخاندن فلکه تنظیم مشخص نمایید.
 • پس از تنظیم میزان گاز عبوری پیچ قفل کننده را محکم کنید.
عیب یابی مشعل های گازسوز
عیبعلت احتمالیطریقه رفع عیب
برق وصل است ولى موتور مشعل روشن
نمى شود.
 •  شير گاز بسته است.
 •  کليد فشار گاز روى فشارى بالاتر از فشار گازشهر تنظيم شده است.
 •  مدار کليد فشار گاز قطع شده است.
 •  مدار کليد فشار هوا اتصالى کرده است.
 • شير گاز را باز کنيد.
 •  درجهٔ فشار کليد فشار گاز شهر را تنظيم کنيد.
 •  مدار کليد فشار گاز را براى تداوم چک کنيد.
 • رله را برداريد و با استفاده از اهم متر، مدار کليد
 • فشار هوا را چک کنيد که اتصالى نداشته باشد.
پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى ديگ،
مشعل روشن مى شود امّا پس از چند لحظه
خاموش مى شود.
۱ اتصالات فاز و نول جابه جا شده اند.
۲ مدار حس شعله قطع است.
۳ الکترود جرقه زن به بدنهٔ مشعل اتصال دارد.
۴ الکترودهاى جرقه زن در داخل شعله و در
مجاورت الکترود حس شعله قرار دارد.
۵ الکترود حس کنندهٔ شعله در داخل شعله قرار
ندارد.
 • محل آنها را تعويض کنيد.
 •  محل قطع شده را بيابيد و رفع عيب کنيد.
 •  محل اتصالى را بيابيد و رفع عيب کنيد.
 • الکترودهاى جرقه زن را به عقب بکشيد تا به اندازهٔ چند ميلى متر از شعله فاصله بگيرند.
 •  محل استقرار آن را اصلاح کنيد.
پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى، مشعل
جرقه نمى زند.
 • فاصلهٔ الکترود جرقه با بدنه زياد است.
 •  ترانسفورماتور جرقه سوخته است.
 •  ولتاژ برق کم است.
 •  فاصلهٔ آنها را تنظيم کنيد.
 •  ترانس را تعويض کنيد.
 •  در صورت نياز يک عدد ترانس اتوماتيک در مدار نصب کنيد.
مشعل مشتعل مى شود امّا پس از مدتى دوباره
خاموش مى گردد.
شعله به اندازهٔ کافى بلند نيست.عبور گاز را زياد کنيد.
پس ازتخليهٔ اجبارى ديگ، مشعل مشتعل
مى شود اما بلافاصله خاموش و عمل تخليه
تکرار مى شود.
درجهٔ کليد فشار هوا زياد است.درجهٔ کليد فشار هوا را کم کنيد.
پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى ديگ،
مشعل جرقه مى زند و شير باز مى شود امّا شعله
روشن نمى شود.
 • نسبت اختلاط گاز و هوا درست نيست.
 •  الکترودهاى جرقه زن درست تنظيم نشده و درست جرقه نمى زنند.
 • دمپر هوا و شير گاز را تنظيم کنيد.
 •  محل استقرار جرقه ها را اصلاح کنيد.

 

سرویس و نگهداری مشعل گازسوز اتمسفريک

تنظيم و تعويض قطعات مشعل گازسوز اتمسفريک

 

تنظیم مشعل اتمسفریک را با تنظیم پیلوت شروع می نماییم:

تنظیم پیلوت

برای تنظیم شعله پیلوت پیچ برنجی مشخص را می چرخانیم. چرخش در جهت عقربه هاى ساعت، شعلهٔ پيلوت را کم و درجهت عکس زياد مى کند.شعلهٔ پيلوت بايد به رنگ آبى کم رنگ بوده و از نوک ترموکوپل به فاصلهٔ ۱۰ تا ۱۳ ميلى متر با آن در تماس باشد و شعلهٔ پيلوت، حداقل ۵ ميلى متر، در مقابل دهانهٔ ونتورى باشد.

تنظیم شعله اصلی

برای تنظیم شعله اصلی پیچ درپوش را بردارید.با چرخاندن در جهت عقربه های ساعت شعله زیاد و خلاف آن شعله کم می شود.

خاموش کردن موقت مشعل

کليد برق را از تابلو قطع کنيد. در اين حالت شعلهٔ پيلوت باقى مى ماند و شعلهٔ اصلى، روشن نمى شود.

خاموش کردن دائم مشعل

همين که دکمهٔ قرمز را فشار دهيد، پيلوت و شعلهٔ اصلى قطع مى گردد.

تنظيم سه راهى دامپر

در صورتى که شعلهٔ پيلوت از محل خود جدا شود و يا به عبارتى پرش داشته باشد، دريچهٔ سه راهى دامپر روى دودکش را بيشتر باز کنيد تا اشکال برطرف شود. چنانچه شعله به داخل مشعل کشيده شود و يا بوى گاز نسوخته استشمام گردد سه راهى دمپر را بايد کاملاً بسته نگه داشت.

تعويض الکترود جرقه

درصورتى که چينى الکترود شکسته شود يا ترک برداشته باشد، آن را تعويض کنيد. با شل کردن پيچ الکترود جرقه و خارج کردن فيش الکتريکى انتهاى الکترود، آن را خارج کنيد و الکترود سالم را در محل مربوط قرار دهيد.سپس پيچ را محکم و فيش اتصال را وصل نماييد.

تعويض ترموکوپل

در صورتى که شعلهٔ پيلوت ثابت نشود و عيب به ترموکوپل مربوط باشد  با شل کردن پيچ، ترموکوپل آزاد مى شود. ضمناً بايد اتصال آن را از بوبين آزاد کرد و ترموکوپل
سالم را در محل صحيح نصب نمود.

برای خرید مشعل مورد نیاز خود کلیک کنید.

برای خرید آبگرمکن صنعتی مشعل دار کلیک کنید.

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *