بازیابی الکل

پلنت بازیابی بخار الکل
1398/03/05 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی
پلنت بازیابی پلنت الکل پلنت بازیابی الکل پایلوت پلنت بازیابی الکل با استفاده از پلنت های کندانس برای بازیابی الکل های غیرقابل مهار در صنعت با استفاده از تکنولوژی های نو و فناوری های طراحی شده برای بازیابی بیشتر از 70 درصد الکل مهار نشده در صنایع مختلف به ...
ادامه مطلب