دیگ فولادی موتورخانه

دیگ فولادی موتورخانه
1398/01/22 بدون نظر دیگ فولادی
دیگ فولادی چیست؟ این دیگ ها در دو نوع، با لوله های آتش و با لوله های آب ، ساهته میشوند» 1-دیگ های فولادی با لوله های آتش: در این دیگ آتش خاصل از احتراق سوهت از میان لوله هایی که توسط آب در گردش احاطه شده اند، عبور ...
ادامه مطلب