ست آپ شیشه ای

ست آپ آزمایشگاهی
1398/03/05 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی
تولید در اندازه پایلوت چیست؟ ست آپ آزمایشگاهی : مطالعه پایلوت، پروژه پایلوت یا آزمایش پایلوت یک مقیاس کوچک اولیه برای مطالعه ی راهبردی یک فرآیند است تا امکانپذیری، زمان، هزینه، مشکلات احتمالی و اندازه موثر مشخص شود تا اندازه نمونه مورد نظر مشخص گردد و طراحی مورد نظر ...
ادامه مطلب