سختی گیر موتورخانه

سختی گیر رزینی
1398/01/26 بدون نظر تصفیه خانه, سختی گیر
سختی گیر رزینی سختی گیر رزینی : استفاده از سختی گیر رزینی روشی است که به طور متداول برای حذف سختی آب استفاده می‌شود، سختی گیر رزینی که به طور رایج به صورت استوانه ای ساخته می‌شود. رزین های مورد استفاده ذر سختی گیر رزینی از نوع تعویض یونی ...
ادامه مطلب