فن کویل

سرمایش و تهویه مطبوع
1398/02/02 بدون نظر تهویه مطبوع و سرمایش
تهویه مطبوع و سرمایش منظور از تهویه مطبوع و سرمایش چیست؟   تهویه مطبوع به کلیه عملیاتی می گویند که برای ایجاد یک فضای مناسب برای زندگی، کار، ورزش یا شرایط دیگری که برای انسان از لحاظ کنترل دمایی و رطوبت را گویند. استفاده از تجهیزات مختلف سرمایش برای ...
ادامه مطلب