مبدل کویلی

مبدل حرارتی پوسته و لوله
1398/01/27 بدون نظر مبدل حرارتی
مبدل حرارتی پوسته و لوله چیست؟ مبدل حرارتی پوسته و لوله در صنعت برای انتقال گرما از یک ماده به یک ماده دیگر همیشه نیازمند یک مبدل حرارتی هستیم. مبدل حرارتی در واقع وسیله ای است برای انتقال گرما از یک ماده به یک ماده دیگر که معمولا این ...
ادامه مطلب