منبع کویل دار خوابیده

منبع کویل دار منبع کویلی
1394/06/03 1 نظر تجهیزات موتورخانه, منبع کویل دار
منبع کویل دار یا منبع کویلی منبع کویل دار یا منبع کویلی ، از جمله منابع آبگرمکن غیر مستقیم است. این نوع آبگرمکن ، به صورت ایستاده (عمودی) یا خوابیده (افقی) مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع منابع معمولا در موتورخانه‌های گرمایش مورد استفاه قرار می‌گیرند. مخازن آبگرمکن کویل ...
ادامه مطلب
منبع کویل دار خوابیده (افقی)
1394/06/02 بدون نظر تجهیزات موتورخانه, منبع کویل دار
منبع کویل دار خوابیده  (افقی) منبع کویل دار خوابیده کلیک صنعت سازنده ی منابع کویل دار افقی با ظرفیت های مختلف، طراحی خود را با در نظر گرفتن کلیه اصول مهندسی و استانداردهای موجود انجام می‌دهد. ساخت منابع کویل دار افقی (خوابیده) کلیک صنعت در ظرفیت های مختلف انجام ...
ادامه مطلب