پایلوت پلنت

پلنت بازیابی بخار الکل
1398/03/05 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی
پلنت بازیابی پلنت الکل پلنت بازیابی الکل پایلوت پلنت بازیابی الکل با استفاده از پلنت های کندانس برای بازیابی الکل های غیرقابل مهار در صنعت با استفاده از تکنولوژی های نو و فناوری های طراحی شده برای بازیابی بیشتر از 70 درصد الکل مهار نشده در صنایع مختلف به ...
ادامه مطلب
ست آپ آزمایشگاهی
1398/03/05 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی
تولید در اندازه پایلوت چیست؟ ست آپ آزمایشگاهی : مطالعه پایلوت، پروژه پایلوت یا آزمایش پایلوت یک مقیاس کوچک اولیه برای مطالعه ی راهبردی یک فرآیند است تا امکانپذیری، زمان، هزینه، مشکلات احتمالی و اندازه موثر مشخص شود تا اندازه نمونه مورد نظر مشخص گردد و طراحی مورد نظر ...
ادامه مطلب
پایلوت پلنت تولید اتانول از گاز طبیعی
1398/02/19 بدون نظر بلاگ, پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی
فرایند تولید سلولز استات سلولز استات یکی از محصولات فوق العاده در صنایع شیمیایی است که تاریخچه جذابی دارد. این ماده در جنگ جهانی اول و دوم به عنوان عایق حرارتی برای جلوگیری از سوختن بالهای هواپیما استفاده شده است. بعدها این ماده در تولیدات مربوط به نساجی و ...
ادامه مطلب
پایلوت پلنت تولید سلولز استات
1398/02/14 بدون نظر بلاگ, پایلوت پلنت
پایلوت پلنت تولید سلولز استات پایلوت پلنت تولید سلولز استات یکی از محصولات فوق العاده در صنایع شیمیایی است که تاریخچه جذابی دارد. این ماده در جنگ جهانی اول و دوم به عنوان عایق حرارتی برای جلوگیری از سوختن بالهای هواپیما استفاده شده است. بعدها این ماده در تولیدات ...
ادامه مطلب