چیلر جذبی

چیلر جذبی
1398/02/07 بدون نظر تهویه مطبوع و سرمایش, چیلر
چیلر جذبی در بسیاری از مواد منابع تاسیساتی چیلر جذبی بر اساس منبع گرمایی عملیات تغلیظ و احیاء به دو دسته کلی شعله مستقیم و شعله غیر مستقیم طبقه بندی شده است. اما اگر بخواهیم جزییات بیشتری را برای چیلر جذبی در نظر بگیریم، می توانیم چیلر جذبی را ...
ادامه مطلب
سرمایش و تهویه مطبوع
1398/02/02 بدون نظر تهویه مطبوع و سرمایش
تهویه مطبوع و سرمایش منظور از تهویه مطبوع و سرمایش چیست؟   تهویه مطبوع به کلیه عملیاتی می گویند که برای ایجاد یک فضای مناسب برای زندگی، کار، ورزش یا شرایط دیگری که برای انسان از لحاظ کنترل دمایی و رطوبت را گویند. استفاده از تجهیزات مختلف سرمایش برای ...
ادامه مطلب