کندانسور روغن

مبدل حرارتی صفحه ای
1398/01/27 بدون نظر مبدل حرارتی
مبدل حرارتی چیست؟ در صنعت برای انتقال گرما از یک ماده به یک ماده دیگر همیشه نیازمند یک مبدل حرارتی هستیم. مبدل حرارتی در واقع وسیله ای است برای انتقال گرما از یک ماده به یک ماده دیگر که معمولا این مواد سیال(مایع یا گاز) هستند.  مبدل حرارتی به ...
ادامه مطلب
مبدل خنک کننده روغن داغ
1398/01/27 بدون نظر مبدل حرارتی
مبدل خنک کننده روغن داغ چیست؟ مبدل خنک کننده روغن داغ در صنعت برای انتقال گرما از یک ماده به یک ماده دیگر همیشه نیازمند یک مبدل حرارتی هستیم. مبدل حرارتی در واقع وسیله ای است برای انتقال گرما از یک ماده به یک ماده دیگر که معمولا این مواد ...
ادامه مطلب
مبدل حرارتی پوسته و لوله
1398/01/27 بدون نظر مبدل حرارتی
مبدل حرارتی پوسته و لوله چیست؟ مبدل حرارتی پوسته و لوله در صنعت برای انتقال گرما از یک ماده به یک ماده دیگر همیشه نیازمند یک مبدل حرارتی هستیم. مبدل حرارتی در واقع وسیله ای است برای انتقال گرما از یک ماده به یک ماده دیگر که معمولا این ...
ادامه مطلب
مبدل حرارتی
1398/01/27 بدون نظر مبدل حرارتی
مبدل حرارتی ساخت انواع مبدل حرارتی- مبدل حرارتی چیست- مبدل حرارتی پوسته و لوله- طرز کار مبدل حرارتی- مبدل حرارتی صفحه ای- قیمت مبدل حرارتی- انواع مبدل حرارتی  مبدل حرارتی چیست؟ انواع مبدل حرارتی مبدل های حرارتی به طور کلی دارای دو مدار گردش سیال هستند و در انواع ...
ادامه مطلب