کوره الکتریکی

کوره الکتریکی
1398/03/05 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی, راکتور
کوره الکتریکی تیوبلار کوره الکتریکی : کوره های شکست برقی که به کوره های پیرولیز نیز شناخته می شوند تشکیل شده از یک کوره با توان حرارتی برقی است که دمای آن تا 1100 درجه سانتیگراد متغیر است. این کوره ها که برای کرکینگ الفین ها، یا شکست هیدروکربن ...
ادامه مطلب