به سایت رسمی گروه صنعتی تولیدی کلیک صنعت خوش آمدید!

نحوه عملکرد منبع انبساط بسته

نحوه عملکرد منبع انبساط بسته
منبع انبساط بسته دیافراگمی و تیوبی

منبع انبساط چیست؟

نحوه عملکرد منبع انبساط بسته چگونه است ؟ منبع انبساط چیست ؟ تمامی اینها سوالات پایه ای می باشد که ممکن است برای شما پیش آمده باشد . منبع انبساط یکی از تجهیزات بسیار مهم موتور خانه می باشد که در تمامی موتور خانه های گرمایشی و سرمایشی کاربرد بسیار زیادی دارد. منبع انبساط در موتور خانه نقش توزیع فشار در سیستم لوله کشی را انجام می دهد. انبساط و انقباض سیال در لوله ها می تواند موجب ایجاد فشار و فشار معکوس در لوله های شود. این محصول برای جلوگیری از آسیب های پدیده کاویتاسیون نیز استفاده می شود. منبع انبساط در انواع مختلفی تولید می گردد. شما برای استفاده از این محصولات می توانید از منبع های انبساط باز یا بسته استفاده نمایید. نحوه عملکرد منبع انبساط این گونه است که یک فضای خالی در سیستم که خلا در آن نقطه است ایجاد می شود. این خلا باعث توزیع فشار ایجاد شده و یا فشار معکوس در یک فضای جداگانه شده و آسیب ها جلو گیری می کند. حتی در سیستم های پمپاژ نیز از منبع استفاده می شود.
نحوه عملکرد منبع انبساط بسته

منبع انبساط بسته در دو نوع تیوبی و دیافراگمی تولید می شود. این دو محصول از نظر عملکرد طرز کار متشابهی دارند. در ادامه مطلب با نحوه عملکرد ، نحوه محاسبه و ….. منبع های دیافراگمی و تیوبی آشنا می شوید.

منبع انبساط تیوبی

منبع انبساط تیوبی در دسته بندی منبع انبساط های بسته قرار می گیرد. منبع انبساط تیوبی از یکی مخزن تشکیل شده که درونش یک تیوب قرار می گیرد. این مخزن دارای یک ورودی از پایین و یک سوپاپ هوا در بالای آن می باشد. تیوب داخل مخزن فشرده می باشد و مخزن را به صورت کامل پر نمیکند. در هنگام بالارفتن حجم آب ، آب وارد تیوب می شود و فشار ایجاد شده در تیوب مخزن توزیع می شود. مخزن انبساط بسته یا تحت فشار برخلاف منبع انبساط باز نزدیک یا داخل موتورخانه قرار می گیرد. این مخزن را می توان در ارتفاعی بالاتر از آب ورودی قرار می گیرد. منبع انبساط بسته تیوبی قابل تنظیم می باشد.

منبع انبساط بسته دیافراگمی

مخزن تحت فشار دیافراگمی یکی دیگر از انواع مخزن های بسته می باشد. بجای قرار گرفتن و ایجاد فضا برای توزیع فشار از یک غشا یا پرده دیافراگمی استفاده می شود. این دیافراگم با فشارایجاد شده از سوی سیال حرکت می کند و فشار را توزیع می کند.

نحوه عملکرد منبع انبساط بسته (مخزن تحت فشار)

محاسبه منبع انبساط بسته

برای محاسبه حجم منبع انبساط بسته مورد نیاز برای یک سیستم موتورخانه گرمایشی دارای پارامتر های مختلفی می باشد. طرفیت دیگ آبگرم ، فضا و مساحت واحد مورد نظر و …… از جمله مواردی است که در محاسبه تاثیر می گذارد. محاسبه حجم منبع انبساط بسته و باز متفاوت است.

  • حجم آب درون لوله ها در سیستم لوله کشی و خطوط سرمایش و گرمایش
  • اختلاف دمای آب در سیستم گرمایش یا سرمایش
  • فشار جو
  • اختلاف فشار در سیستم
  • ضریب انبساط طولی
  • اختلاف حجم مخصوص آب

در صورت محاسبه اشتباه و انتخاب غلط منبع انبساط مشکلاتی مثل آسیب دیدن خط های لوله کشی ،پاره شدن تیوب و حتی سوراخ شدن مخزن می شود.

محل نصب منبع انبساط بسته در موتورخانه گرمایشی

شما می توانید محل مناسب نصب مخزن تحت فشار موتور خانه را مشاهده نمایید. می توان لوله ها را همچون آدمی که خوابیده است در نظر بگیرید. ورود با فشار آب و فشار ایجاد شده از انبساط یا انقباض آب مثل یک شوک می باشد که به لوله ها وارد می شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.