به سایت رسمی گروه صنعتی تولیدی کلیک صنعت خوش آمدید!

لوله کشی پلی اتیلن پارک نوروز

slide-2feca5b

شرح پروژه:

جوشکاری و لوله کشی پلی اتیلن آب نمای بوستان نوروز واقع در تقاطع مدرس و همت

موقعیت جغرافیایی طرح:

ضلع شمال غربی تقاطع اتوبان مدرس و تقاطع اتوبان همت

پیمانکار اصلی:

شرکت آذر فراز تیلار (سهامی خاص)

فعالیت های اجرایی طرح:

این پروژه با لوله کشی لوله پلی اتیلن و جوشکاری پشت به پشت لوله پلی اتیلن به روش buttweld صورت گرفت. دستورالعمل های مختلف لوله کشی پلی اتیلن صورت گرفت.

زمان و مدت کلیدی طرح:

مدت زمان انجام پروژه: 5 روز کاری

کل طول انجام شده: 400 متر لوله کشی پلی اتیلن سایز 200

زمان انجام پروژه: تابستان 1396