به سایت رسمی گروه صنعتی تولیدی کلیک صنعت خوش آمدید!

سرمایش و تهویه مطبوع

موتورخانه هوشمند

موتورخانه هوشمند

موتورخانه هوشمند چیست؟ یکی از مشکلاتی موتورخانه های سنتی داشتند این بود که دما به صورت دستی به  ...